KHOTO(코토)

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
사이트 내 전체검색


멀티루프박스

 

로드스타

|

에너제틱

|

일체형루프박스

|

 

 

 

 

     
   
 
  로드스타
 

 

멀티루프박스  / 로드스타 200

Size(mm)

1350×740×300

Volume

200ℓ

Color

Gray / Black

450,000원

멀티루프박스  / 로드스타 370

Size(mm)

1750×830×340

Volume

370ℓ

Color

Gray / Black

650,000원
 

 

멀티루프박스  / 로드스타 400

Size(mm)

1850×800×350

Volume

380ℓ

Color

Gray / Black

750,000원

멀티루프박스  / 로드스타 650

Size(mm)

2400×1000×400

Volume

650ℓ

Color

Gray / Black

990,000원
 
  에너제틱
 

 

멀티루프박스  / 에너제틱 360

Size(mm)

1725×850×385

Volume

360ℓ

Color

White / Black

800,000원

멀티루프박스  / 에너제틱 460

Size(mm)

2045×850×365

Volume

460ℓ

Color

White / Black

980,000원
 

 

멀티루프박스  / 에너제틱 650

Size(mm)

2400×1000×400

Volume

630ℓ

Color

White / Black

1,200,000원

 

 

 
  일체형루프박스
 

 

일체형루프박스 / 올뉴카니발

Size(mm)

2347 ×1285×355

Volume

700ℓ

Color

White / Black / Graphite

1,980,000원

일체형루프박스 / 그랜드카니발

Size(mm)

2285 ×1400×310

Volume

700ℓ

Color

White / Black / Siver

1,760,000원
 

 

일체형루프박스 / 티볼리

Size(mm)

1550 ×1140×283

Volume

420ℓ

Color

White / Black

900,000원

일체형루프박스 / 투리스모

Size(mm)

2540 ×1300×275

Volume

700ℓ

Color

White / Black

1,400,000원
 

 

일체형루프박스 / 렉스턴

Size(mm)

2000 ×1070×340

Volume

600ℓ

Color

White / Black / Silver

1,210,000원

일체형루프박스 / 티볼리-에어

Size(mm)

2000 ×1070×340

Volume

600ℓ

Color

White / Black

1,200,000원
 

 

일체형루프박스 / 올뉴쏘렌토

Size(mm)

2115×1225×355

Volume

650ℓ

Color

White / Black

1,430,000원

일체형루프박스 / 싼타페 DM

Size(mm)

1945×1210×340

Volume

650ℓ

Color

White / Black

1,430,000원
 

 

일체형루프박스 / 렉스턴G4

Size(mm)

2020×1240×350

Volume

650ℓ

Color

White / Black

1,430,000원

일체형루프박스 / 코나

Size(mm)

1540×1128×347

Volume

480ℓ

Color

White / Black / Ceramic blue

1,210,000원
 

 

일체형루프박스 / QM6

Size(mm)

1940×1140×355

Volume

650ℓ

Color

클라우드펄 / 메탈릭블랙 / 어반그레이